ФЪРСТ ЧОЙС КЪНСАЛТ ЕНД СЪРВИСИЗ ЕООД
Булстат: BG201502239
Адрес:
България
6000 Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики No.157 A, ap.8

Предмет на дейност:
Дружеството има за предмет на дейност консултантски услуги.
Дружеството извършва и други търговски сделки, незабранени от закона: продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелски , туристически, рекламни, информационни,програмни, импресарски или други услуги; лизинг.
Дружеството извършва дейностите, за които са въведени ограничения след получаване на необходимото разрешение (лицензия), регистрация и други необходими административни процедури за целта.

Управител: Сонер Чекер