Дом за деца, лишени от родителски грижи „Теофано Попова”, Стара Загора

Успехът носи щастие само когато и другите вземат участие.
От началото на 2013 г. в това сиропиталище назначихме логопед. Голяма част от децата имаха проблеми с говоренето. С времето тези деца имат голям напредък и това много ни радва. Ние ще продължим нашите усилия в тази посока и се надяваме да срещнем други спонсори партньори.

10x_letter

За дома

Дом за деца лишени от родителски грижи “Теофано Попова” се намира в град Стара Загора и е разположен на около 5 км от центъра на града, източно от Аязмото и южно от езерото на завод “Загорка”.

В дома децата ползват добре развита мрежа от специализирани медицински услуги и различни специалисти.

Историята… през годините
Сградата на дома и дворът към нея са публична общинска собственост. В първата година на 20-и век парцелът е дарен от старозагорската будителка Теофано Попова на основаното от нея дружество „Добрий Самарянин“. Според волята й там трябвало да се изгради сиропиталище. На смъртния си одър през януари 1929 г. тя пише завещание, в което заявява, че земите и сградите, които дарила, завинаги трябва да се ползват за отглеждането на деца без родители. Въпреки превратностите в държавата и след 9 септември 1944 г. волята на дарителката е уважена. Теофано Попова е оставила на дома и 350 дка земя, която оттам сега дават под аренда.

Домът се нуждае от сериозен ремонт на едното си крило и външната фасада. Директорката на дома Рилка Иванова се обръща многократно към собственика на сградата Община Стара Загора, но молбите за финансиране остават нечути. През 2008 г. се обръща към фондация „Тавита България“ в София, която работи от години със западноев­ропейски донори, които даряват за домове за деца без родители. Изненадващ бил бързия отговор от страна на Фондацията. Още по Коледа в дома пристигат 15-ина холандски инженери. През януари вече целият втори етаж на дома е с нова дограма.

ИСТОРИЯ НА ДОМА

(Извадка от Историческа справка за дома за юноши „Теофано Попова”, град Стара Загора)

През 1899 г. в Стара Загора е създадено благотворително дружество „Добрий Самарянин”.
Дружеството има за задача да подпомага ония бедни, живущи в гр.  Ст. Загора и окръга, без разлика на вяра и народност, които са изпаднали в нещастие и в нравствена развала.

Милосърдието на членовете на дружеството е насочено, както се казва в един отчет на председателката на дружеството Теофано Попова през 1905 г., към „двата полюса на живота: детството и старостта, които, еднакво са предмет на милосърдието.

В същия отчет се казва, че по-голямо внимание се обръща „към първия полюс на страданието- жалките, останали без бащи и майки сирачета, които са извор на сила, на младост, на надежден живот“.

Затова, още със създаване на дружеството се създава приют за сираци – назован:
Старозагорско окръжно сиротопиталище „Добрий Самарянин“.

В сиротопиталището е имало училище, правоспособно да издава документи за завършено образование.

Това училище вероятно е открито в 1907 год., защото в отчета на дружеството за тази година се съобщава „че госпожа Дишпини и господин Анастас Ангелови поемат задължение те да издържат учител за децата на приюта, докато са живи.

На друго място се отбелязва, че основаването на училище в приюта спасява децата от ходенето им в градските училища, от които сградата на приюта е доста отдалечена. Тя се е намирала на същото място, където се намира сегашната сграда на дома.